کمد درب ریلی عمق ۶۰

کمد درب ریلی یکی از محصولات جدید شرکت بهجا می باشد که مورد استقبال مشتریان قرار گرفته این کمد مانند دیگر محصولات چوبی شرکت بهجا تماما از mdf ساخته شده است

یکی از مهمترین قابلیت های این کمد درب ریلی شرکت بهجا این است که برای باز کردن درب آن نیاز به فضای اضافی ندارد و این ویژگی خود نیز جهت بهینه سازی فضای اتاق بسیار مهم است

https://behja.ir/wp-admin/کمد درب ریلی عمق ۶۰

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%AF

 

معرفی محصول

این کمد ریلی دارای سه کشو و در سه سایز یک ونیم متری ، یک و هشت متری و دو متر چهل سانتی عرضه شده اسا که دارای دو مدل با اکسسوری و بدون اکسسوری می باشد

 

ویژگی ها و قیمت کمد درب ریلی

مکانیزم درب های ریلی کابین فوقانی ۸۰ کیلویی نرمال می باشد. درب کابین فوقانی به انتخاب خریدار ضمن محاسبه قیمت لنگه ای یا ریلی خواهد بود.

درب های ریلی تمام دستگیره خواهند بود اجرای مکانیزم آرام بند فقط برای کمدهای با عرض ۱۵۰ به بالا امکانپذیر می باشد

حذف یا اضافه کردن هر عدد کشو عرض ۴۵ ۰۰۰ / ۱۷۰ ، عرض ۹۰ ۰۰۰ / ۲۰۰ تومان می باشد.

هزینه های حمل و نصب )به جز حمل طبقاتی( رایگان می باشد.

کمد ریلی ۵ / ۱ متری ۳ کشو بدون اکسسوری

 

 

 

 

کمد درب ریلی

کمد : ۷۲۰۰۰۰۰ هزار تومان
کابین فوقانی : ۱۶۰۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

کمد ریلی ۵ / ۱ متری ۳ کشو با اکسسوری

کمد درب ریلی

کمد :۸۲۰۰۰۰۰ هزار تومان
کابین فوقانی : ۱۶۰۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

کمد ریلی ۸ / ۱ متری ۳ کشو بدون اکسسوری

کمد درب ریلی

کمد : ۷۹۰۰۰۰۰ هزار تومان
کابین فوقانی : ۲۲۸۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

کمد ریلی ۸ / ۱ متری ۳ کشو با اکسسوری

کمد درب ریلی

کمد : ۹۵۰۰۰۰۰ هزار تومان
کابین فوقانی : ۲۲۸۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

کمد ریلی ۴ / ۲ متری ۳ کشو بدون اکسسوری

کمد درب ریلی

کمد : ۹۵۸۰۰۰۰ هزار تومان
کابین فوقانی : ۲۴۸۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

کمد ریلی ۴ / ۲ متری ۳ کشو با اکسسوری

کمد درب ریلی

کمد : ۱۱۳۷۰۰۰۰ هزار تومان
کابین فوقانی : ۲۴۸۰۰۰۰ هزار تومان