واحد فروش

۶۵۴۶۵۹۷۴-۵ – ۰۲۱

شماره همراه

۸۹۰۰۲۳۶ – ۰۹۱۲

تلفکس

۶۵۴۶۸۶۶۲ – ۰۲۱

ارتباط پیامکی

۱۰۰۰۱۱۱۱#*۶۶۵۵*

آدرس

شهریار جاده فردوسیه روبروی مجتمع صنعتی فردوسیه کوی شمعدانی پلاک ۴ / نمایشگاه فروش در کارخانه