کمد آرایشی عمق ۴۵

کمد آرایشی عمق ۴۵ شرکت بهجا تماما از MDF ساخته شده و دارای سه مدل تک کشو ، چهار کشو و آینه ریلی و سه سایز عرضی شصت ، نود و صد و بیست عرضه شده و مشتریان میتوانند نسبت به ابعاد اتاق خود مدل دلخواه خود را سفارش دهند

https://behja.ir/wp-admin/ کمد آرایشی عمق ۴۵

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%AF

 

کمد تک کشو عرض ۶۰ ( با نور )

 

کمد آرایشی عمق 45

کمد : ۳۲۰۰۰۰۰ هزار تومان

کابین فوقانی : ۷۲۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

کمد چهار کشو عرض ۶۰ ( با نور )

کمد آرایشی عمق 45

گمد : ۳۳۷۰۰۰۰ هزار تومان

کابین فوقانی : ۷۲۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

کمد آینه ریلی عرض ۹۰

کمد آینه ریلی عمق 45

کمد : ۳۴۸۰۰۰۰ هزار تومان

صندلی : ۳۹۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

کمد آینه ریلی عرض ۱۲۰

کمد آینه ریلی

کمد : ۳۹۸۰۰۰۰ هزار تومان

صندلی : ۳۹۰۰۰۰ هزار تومان