قفسه و کتابخانه عمق ۴۵ ( بدون شیشه )

شرکت بهجا در راستای بهبود کیفیت و تنوع محصولات خود انواع طرح ها و مدل های قفسه و کتابخانه در سایرهای مختلف عرضی ارائه نموده است که کتابخانه های این شرکت در مدل کتابخانه انتهایی و مثلثی و کتابخانه ویترین دار ساخته شده است

https://behja.ir/wp-admin/قفسه و کتابخانه عمق ۴۵

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87

 

 

قفسه عرض ۳۰

قفسه و کتابخانه عمق 45

کمد : ۱۲۳۰۰۰۰ هزار تومان

کابین فوقانی : ۴۸۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

قفسه عرض ۶۰

قفسه و کتابخانه عمق 45

کمد : ۲۱۶۰۰۰۰ هزار تومان

کابین فوقانی : ۷۱۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

قفسه عرض ۷۵

قفسه 75

کمد : ۲۶۱۰۰۰۰ هزار تومان

کابین فوقانی : ۹۳۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

قفسه عرض ۹۰

قفسه 90

کمد : ۲۹۸۰۰۰۰ هزار تومان

کابین فوقانی : ۱۰۸۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

قفسه عرض ۱۲۰

قفسه 120

کمد : ۳۹۰۰۰۰۰ هزار تومان

کابین فوقانی : ۱۲۵۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

قفسه عرض ۱۵۰

قفسه 150

کمد : ۴۶۰۰۰۰۰ هزار تومان

کابین فوقانی : ۱۵۹۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

کتابخانه انتهایی راست یا چپ عرض ۵۰

کتابخانه انتهایی

کمد : ۲۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان

کابین فوقانی : ۸۵۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

قفسه مثلثی راست یا چپ عرض ۴۰

کتابخانه مثلثی

کمد : ۲۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان

کابین فوقانی : ۸۵۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

کتابخانه وبترین دار

کتابخانه ویترین دار عمق 45

کمد : ۳۶۸۰۰۰۰ هزار تومان

کابین فوقانی : ۱۰۸۰۰۰۰ هزار تومان