تخت تاشو افقی عمق ۶۰ دو نفره

تخت تاشو افقی عمق ۶۰ دو نفره شرکت بهجا همانند تخت های تاشو دیگر دارای ابعاد عرضی مختلف می یاشد ، یکی از ویژگی ها و مزایای این تحت افقی بودن درب تخت می باشد به علت اینکه این مزیت باعث میشود تا تخت در هرجای اتاق قابل اجرا باشد

https://behja.ir/wp-adminتخت تاشو افقی عمق ۶۰ دو نفره

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8

تخت تاشو افقی عمق 60 دو نفره

قیمت تخت تاشو افقی عمق ۶۰ دونفره بر اساس سایز

نکته : بدنه تخت تاشو افقی عمق ۶۰ دو نفره شرکت بهجا تمام mdf میباشد و دارای رنگ و ابعاد مختلف میباشند

تخت تاشو افقی عمق ۶۰ دونفره عرض ۹۰

تخت تاشو افقی عمق 60 دو نفره

تخت تاشو : ۱۰۶۲۰۰۰۰ هزار تومان
کابین فوقانی : ۲۷۴۰۰۰۰هزارتومان

تخت تاشو افقی عمق ۶۰ دونفره عرض ۱۲۰

تخت تاشو افقی عمق 60 دونفره

تخت تاشو  : ۱۰۸۵۰۰۰۰ هزار تومان
کابین فوقانی ۰۰۰ ۷۴۰ ۲هزار تومان

تخت تاشو افقی عمق ۶۰ دونفره عرض ۱۴۰

تخت تاشو افقی عمق 60 دو نفره

تخت تاشو : ۱۱۰۰۰۰۰۰ تومان

کابین فوقانی : ۲۷۴۰۰۰۰ هزار تومان

تخت تاشو افقی عمق ۶۰ دو نفره عرض ۱۶۰

تخت تاشو افقی عمق 60 دو نفره

تخت تاشو:۱۱۱۵۰۰۰۰هزار تومان

کابین فوقانی : ۲۷۴۰۰۰۰ هزار تومان