دراور و آینه قابدار عمق ۴۵

دارور و آینه قابدار یکی دیگر از محصولات چوبی شرکت بهجا می باشد که با عمق ۴۵ در سه مدل چهار کشو ، شش کشو و پاتختی و دارای سه سایز عرضی شصت ، هفتاد و پنج و نود می باشد که از mdf ساخته شده است

https://behja.ir/wp-admin/دراور و آینه قابدار عمق ۴

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88

 

دارور چهار کشو عرض ۶۰

دارور

دارور : ۲۱۴۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

دارور چهار کشو عرض ۷۵

دارور

دارور : ۲۳۵۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

دارور چهار کشو عرض ۹۰

دراور

دراور : ۲۵۳۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

دارور ۲+۴ عرض ۷۵

دراور

دراور : ۰۰۰۰۰۰۰

 

 

دراور ۲+۴ عرض ۹۰

دراور

دراور : ۳۲۴۰۰۰۰ هرار تومان

 

 

پاتختی دو کشو عرض ۴۵

پاتختی دو کشو

پاتختی : ۱۱۳۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

آینه قابدار عرض ۶۰

 

آینه : ۳۵۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

آینه قابدار عرض ۹۰

 

آینه : ۴۸۰۰۰۰ هزار تومان