کمد کنج و تداخلی عمق ۴۵

کمد کنج و تداخلی در دو مدل بدون کشو و چهار کشو و در سه سایز عرضی صد ، صد و بیست و صد و چهل تولید و عرضه شده است این کمدها همانند تمامی محصولات چوبی شرکت بهجا از mdf ساخته شده است

https://behja.ir/wp-admin/کمد کنج و تداخلی عمق ۴۵

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%AF

 

 

کمد تداخلی عرض ۱۰۰

کمد تداخلی عرض 100

کمد : ۲۹۰۰۰۰۰ هزار تومان

کابین فوقانی : ۱۱۸۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

کمد عرض ۱۲۰

کمد تداخلی

کمد : ۳۴۸۰۰۰۰ هزار تومان

کابین فوقانی : ۱۲۵۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

کمد عرض ۱۴۰

کمد تداخلی

کمد : ۴۱۰۰۰۰۰ هزار تومان

کابین فوقانی : ۱۴۸۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

کمد کنج

کمد کنج

کمد : ۳۱۵۰۰۰۰ هزار تومان

کابین فوقانی : ۱۳۰۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

کمد چهار کشو عرض ۱۰۰

کمد4 کشو

کمد : ۴۰۵۰۰۰۰ هزار تومان

کابین فوقانی : ۱۱۰۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

کمد چهار کشو عرض ۱۲۰

 

کمد 4 کشو

کمد : ۴۷۸۰۰۰۰ هزار تومان

کابین فوقانی : ۱۲۵۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

کمد چهار کشو عرض ۱۴۰

کمد 4 کشو

کمد : ۴۹۸۰۰۰۰ هزار تومان

کابین فوقانی : ۱۴۸۰۰۰۰ هزار تومان