تخت تاشو نوزاد عمق ۴۵

تخت خواب تاشو نوزاد عمق ۴۵ شرکت بهجا در دو شکل عمودی و افقی عرضه شده است و دارای حفاظ های تاشو می باشند . تخت خواب تاشو نوزاد عمودی عمق ۴۵ عمودی شرکت بهجا دارای عرض ۹۰ می باشد

https://behja.ir/wp-admin تخت تاشو نوزاد عمق ۴۵

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF

تخت خواب تاشو نوزاد عمق 45

 

قیمت تخت خواب تاشو نوزاد

تخت تاشو نوزاد افقی با حفاظ تاشو

تخت تاشو نوازد عمق 45

تخت تاشو : ۱۰۴۷۰۰۰۰ هزار تومان

کابین فوقانی : ۲۷۵۰۰۰۰ هزار تومان

تخت تاشو نوزاد عمودی  عرض ۹۰ با حفاظ تاشو

تخت خواب تاشو نوزاد عمق 45

تخت تاشو  : ۷۲۱۰۰۰۰ هزار تومان

کابین فوقانی : ۱۳۲۰۰۰۰ هزار تومان