“قیمت کمد درب ریلی عمق ۶۰ (تمامMDF ) مورخه: ۹۹/۰۹/۱۵ صفحه: ۱

کمد ریلی ۱/۵ متری ۳ کشو بدون اکسسوری

کمد : ۷،۲۰۰،۰۰۰ تومان

کابین فوقانی : ۱،۶۰۰،۰۰۰ تومان

کمد ریلی ۱/۵ متری ۳ کشو با اکسسوری

کمد : ۸،۲۰۰،۰۰۰ تومان

کابین فوقانی : ۱،۶۰۰،۰۰۰ تومان

کمد ریلی ۲/۴ متری ۳ کشو بدون اکسسوری

کمد : ۹،۵۸۰،۰۰۰ تومان

کابین فوقانی : ۲،۴۸۰،۰۰۰ تومان

کمد ریلی ۲/۴ متری ۳ کشو با اکسسوری

کمد : ۱۱،۳۷۰،۰۰۰ تومان

کابین فوقانی : ۲،۴۸۰،۰۰۰ تومان

مکانیزم درب های ریلی کابین فوقانی ۸۰ کیلویی نرمال می باشد. درب کابین فوقانی به انتخاب خریدار (ضمن محاسبه قیمت) لنگه ای یا ریلی خواهد بود.

درب های ریلی تمام دستگیره خواهند بود. حذف یا اضافه کردن هر عدد کشو عرض ۴۵ ۱۷۰/۰۰۰ ، عرض ۹۰ ۲۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.

هزینه های حمل و نصب (به جز حمل طبقاتی) رایگان می باشد. اجرای مکانیزم آرام بند فقط برای کمدهای با عرض ۱۵۰ به بالا امکانپذیر می باشد.