فنگ شويي در حمام و دستشويي

نابراين بايد دقت داشت که در چرخه مناسب قرار گيرد. همان طور که قبلاً به آن اشاره گرديد، وجود حمام در اتاق خواب باعث جذب انرژي شما شده و عنصر آب، شنگ چي( انرژي مثبت) شما را جذب مي کند چرا که ويژگي عنصر آب اين گونه است. همچنين ماهيت دستشويي به گونه اي است که انرژي چي نمي تواند به راحتي در آن جريان داشته باشد و اصولاً حمام و دستشويي منفعل هستند و کاملاً تحت کنترل عنصر آب قرار دارند.

اگر از فنگ شويي در اين ناحيه استفاده نگردد، ممکن است که انرژي منفي( شاچي) در محيط به جريان افتد و تأثيرات منتفي جريان مذکور به طور مستقيم بر ساکنان خانه وارد شود.

از طرفي آبي که در جريان باشد، خصوصاً در مسيري که به خارج از خانه هدايت مي گردد، مي تواند انرژي مثبت به وجود آمده در محيط خانه را به همراه خود خارج کند و آرامش، آسايش و سعادت خانوادگي را از بين ببرد. از اين رو جايگاهي مناسب براي حمام و دستشويي لازم بوده و رنگ آميزي در چيدمان صحيح، محيط را براي شما مناسب و در موقعيت صحيح فنگ شويي قرار مي دهد. دستشويي نبايد کنار آشپزخانه يا وسط خانه قرار بگيرد. دستشويي نبايد به طور مستقيم در برابر درب ورودي قرار گيرد

دستشويي نبايد کنار درب ورودي قرار بگيرد. دستشويي نبايد متصل به اتاق نشيمن باشد. يک چهارپايه چوبي و وسايل چوبي مختلف در حمام و دستشويي، فنگ شويي ايده آل را مهيا مي کند( در چرخه سازنده عناصر، آب چوب را تغذيه مي کند و در مسير مناسب طبيعي خود قرار دارند، يعني قرار گرفتن اين دو عنصر کنار هم، ايده آل چرخه سازنده عناصر است). استفاده از آينه در حمام و دستشويي توصيه مي شود چرا که مانع به هدر رفتن انرژي مثبت( شنگ چي) شده و از پديد آمدن فضاي مرده و انرژي منفي( شاچي) جلوگيري مي کند. امروزه در بسياري از طراحي هاي داخلي منازل متأسفانه از پنجره در حمام استفاده نمي شود.

بنابراين توصيه مي شود از چهار آينه رو به روي هم در حمام استفاده کنيد يا حداقل آينه اي که در دسترس داريد را در اين محيط قرار دهيد. آينه ها انرژي مثبت چي را به جريان انداخته و حتي بوي نامطبوع را نيز از بين مي برند. تعجب نکنيد، فنگ شويي اين چنين عمل مي کند.

از گياهان سبز به طور ثابت يا آويزان استفاده نماييد. گياهان زنده و سر سبز در حمام باعث توليد عنصر چوب و طبيعت شده و در کنار عنصر آب بسيار مؤثر عمل مي کنند. بنابراين انرژي مثبت چي( شنگ چي) به جريان مي افتد.

garakani1991
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *