عدم رعايت اصول ارگونومی در محيط کار باعث بروز مشکلاتی برای سلامتی افراد می شود

رگونومی يا مهندسی فاکتورهای انسانی، علمی است که سعی دارد محصولات،وسايل و ابزار کار، محيط شغلی و مشاغل را با توجه به توانايی هايی جسمی، ذهنی و روانی و با در نظر گرفتن محدوديت ها و علائق انسانها، طراحی نمايد.

هدف اين علم در نهايت افزايش بهره وری، سلامتی، ايمنی و رفاه و رضايت انسان است، لذا می‌توان گفت ارگونومی علم متناسب سازی محيط کار، شغل، ابزار کار و محصولات با انسان است.

عدم رعايت اصول ارگونومی در محيط کار منجر به بروز مشکلاتی برای سلامتی افراد می گردد، به طوری که عمده مشکلات ناشی از بی توجهی يا ناديده گرفتن ارگونومی را می‌توان به ناراحتی‌ها و اختلالات اسکلتی و عضلانی مرتبط با کار اشاره نمود. ماهيچه ها، تاندونها، مفاصل و اعصاب در صورتی‌که تحت فشار و ضربه بصورت تکراری قرار بگيرند پس از گذشت زمان دچار مشکل شده يا به صدمات حساس می‌شوند که به صورت درد و يا ناراحتی بروز می نمايد، گاهی قرار گيری در وضعيت نامناسب بدنی در هنگام انجام يک وظيفه ميتواند تغييراتی را در اسکلت ستون مهره های انسان ايجاد و از شکل طبيعی آنها را خارج نمايد. کمر، گردن،شانه و اندام فوقانی بخشهايی از بدن هستند که در صورت عدم رعايت ارگونومی بيشتر درگير ناراحتی‌ها و اختلالات می شوند.

عدم توجه به تناسب کار و انسان، رعايت نکردن اصول ارگونومی در حمل بار، حرکات تکراری، وضعيتهای بدنی نامناسب، چاقی، فقدان فعاليت فيزيکی و استرسها و فاکتورهای روانی و اجتماعی، زمينه ساز بروز اختلالات اسکلتی عضلانی در افراد بخصوص کارگران هستند. بسياری از اين شرايط نتيجه تعامل بين ماشينها، ابزار و کاربران در محل فعاليت است.اين مشکلات را می‌توان با بکار گيری ارگونومی در محيط کار کاهش داد يا پيشگيری نمود.

معالجه و پيشگيری از ناراحتيهای اسکلتی عضلانی نيازمند اتخاذ استراتژی‌های موثر مداخله ای از جمله مداخلات ارگونوميکی، ورزش درمانی و تمرينات بدنی، رفتار درمانی، و برنامه های مراقبتی است.

garakani1991
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *