قیمت تخت تاشو عمودی عمق ۴۵ ( بدون تشک تمام MDF ) مورخه: ۹۹/۰۹/۱۵ صفحه: ۱

تخت تاشو عمودی نوجوان

تخت تاشو : ۷،۳۰۰،۰۰۰ تومان

کابین فوقانی : ۱،۲۷۰،۰۰۰ تومان

تخت تاشو عمودی ۹۰

تخت تاشو  : ۷،۳۰۰،۰۰۰ تومان
کابین فوقانی  : ۱،۳۲۰،۰۰۰ تومان

 

 

تخت تاشو عمودی ۱۲۰

تخت تاشو : ۸،۶۰۰،۰۰۰ تومان

کابین فوقانی : ۱،۵۴۰،۰۰۰ تومان

تخت تاشو عمودی ۱۴۰

تخت تاشو : ۹،۳۵۰،۰۰۰ تومان

کابین فوقانی : ۲،۰۷۰،۰۰۰ تومان

تخت تاشو عمودی ۱۶۰

تخت تاشو : ۹،۷۰۰،۰۰۰ تومان

کابین فوقانی : ۲،۲۵۰،۰۰۰ تومان

تخت تاشو عمودی ۱۸۰

تخت تاشو : ۱۰،۹۷۰،۰۰۰ تومان

کابین فوقانی : ۲،۳۳۰،۰۰۰ تومان

تخت تاشو نوزاد عمودی ۹۰ با حفاظ تاشو

تخت تاشو : ۷،۷۰۰،۰۰۰ تومان

کابین فوقانی : ۱،۳۲۰،۰۰۰ تومان

تخت تاشو نوزاد افقی با حفاظ تاشو

تخت تاشو : ۱۱،۱۰۰،۰۰۰ تومان

کابین فوقانی : ۲،۷۵۰،۰۰۰ تومان

تخت تاشو نیم بدنه

تخت تاشو : ۴،۹۵۰،۰۰۰ تومان

کابین فوقانی : ۵،۶۰۰،۰۰۰ تومان

قیمت تخت تاشو افقی عمق ۴۵ ( بدون تشک تمام MDF ) مورخه: ۹۹/۰۹/۱۵ صفحه: ۲

تخت تاشو افقی ۹۰

تخت تاشو : ۹،۹۳۰،۰۰۰ تومان

کابین فوقانی : ۲،۷۵۰،۰۰۰ تومان

تخت تاشو عمودی ۱۲۰

تخت تاشو : ۱۰،۰۵۰،۰۰۰ تومان

کابین فوقانی : ۲،۷۵۰،۰۰۰ تومان

تخت تاشو عمودی ۱۴۰

تخت تاشو : ۱۰،۴۵۰،۰۰۰ تومان

کابین فوقانی : ۲،۷۵۰،۰۰۰ تومان

تخت تاشو افقی ۱۶۰

تخت تاشو : ۱۰،۷۴۰،۰۰۰ تومان

کابین فوقانی : ۲،۷۵۰،۰۰۰ تومان

تخت تاشو دوطبقه نوجوان

تخت تاشو : ۱۳،۵۵۰،۰۰۰ تومان

کابین فوقانی : ۲،۳۳۰،۰۰۰ تومان

تخت تاشو دو طبقه ۹۰

تخت تاشو : ۱۳،۹۰۰،۰۰۰ تومان

کابین فوقانی : ۲،۷۵۰،۰۰۰ تومان

تخت تاشو افقی نوجوان

تخت تاشو : ۹،۷۵۰،۰۰۰ تومان

کابین فوقانی : ۲،۳۳۰،۰۰۰ تومان

تخت تاشو افقی نوجوان (بدون ویترین)

تخت تاشو : ۶،۷۰۰،۰۰۰ تومان

کابین فوقانی : ۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان

تخت تاشو افقی ۹۰ (بدون ویترین)

تخت تاشو : ۶،۹۰۰،۰۰۰ تومان

کابین فوقانی : ۰،۰۰،۰۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *