دارنده تندیس طلایی کیفیت ازاولین همایش بین المللی سازمانهای برتر استاندارد و مدیریت کیفیت

بهجا دارنده ی یازده استاندارد بین المللی (ISo) از اتحادیه اروپا

بهجا با افتخار اعلام میدارد ، طی ۳۶ ماه آموزش مستمر در زمینه های مختلف و صرف زمان و هزینه های بسیار ، جهت منطبق ساختن نظام اداری خود با الزامات سیستم بین المللی مدیریت یکپارچه (IMS) مفتخر به اخذ یازده گواهینامه جهانی (ISo) از کشور ایتالیا گردید.

و بسیاری از تاییدیه ها و تقدیرنامه ها از ارگان ها و سازمان های دولتی و خصوصی