اصول ارگونومی در محیط کار

اصول ارگونومی در محیط کار

اهداف و دامنه عملكرد ارگونومي

مهمترين اهداف ارگونومي عبارتست از

الف) ايمني ـ بهداشت

ب) توليد ـ بهره وري

فعاليت‌هاي متنوع صنعتي يا غيرصنعتي بطور دقيق مد نظر دارد.

مي‌توان به شرح زير دانست :

1) بررسي ميزان توانمندي شاغلين با توجه به نوع كار و انرژي مصرفي

2) مطالعه ابعاد فيزيكي بدن (آنتروپومتري) و كاربرد اين دسته از اطلاعات در طراحي ايستگاه هاي كار

3) طراحي ارگونوميك ابزارهاي دستي

4) طراحي ايستگاه هاي كار نشسته، ايستاده (يا توام) و آناليز سيستم انسان ـ ماشين

5) بررسي‌هاي روانشناختي از ديدگاه نحوه ارتباط بين افراد

6) تعيين رژيم‌هاي كار و استراحت (زمان‌هاي استراحت و مدت انجام كار)

7) بررسي روش‌هاي حمل دستي كالا و طراحي خطوط بسته بندي و بارگيري دستي

8) بررسي صدمات اسكلتي عضلاني مرتبط با كار و آناليز وضعيت‌هاي بدني

9) بيومكانيك شغلي

10) ارگونومي و كار در منزل

11) كاربرد بهينه رنگ و موسيقي در محيط‌هاي كار

آنچه در بالا ذكر شد بخشي از موضوعاتي است كه از ديدگاه مهندسي انساني قابل بررسي و ارزيابي مي‌باشد، كه نكاتي در مورد برخي از آن‌ها به اختصار ذكر مي‌شود.

مقاله زیر شامل موضوعات زیر است:

بخش اول

بخش دوم: ارگونومی و نقش آن در ایمنی و بهداشت حرفه ای

 • ایمنی و ارگونومی
 • تعریف ایمنی
 • خطر, شناسایی خطر
 • مدل دو مینو
 • مدل پنیر سوئیسی
 • مل پاپیون( bow-tie)
 • هزینه های مستقیم و غیر مستقیم
 • روش هنریچ
 • روش گریمالدی و سیموند
 • دلایل اهمیت گزاراش دادن حادثه
 • شاخص های حادثه
 • ارگونومی و عوامل زیان اور محیط کار( عوال زیان آور فیزیکی, شیمیایی, بیولوژیکی, مکانیکی)
 • عوامل ارگونومیک زیان آور

بخش سوم: انرژی و کار( فیزیولوژی کار)

 • کار و انرژی در ارگونومی
 • کار و مصرف انرژی
 • فیزیولوژی کار
 • متابولیسم هوازی و غیر هوازی
 • متابولیسم کار
 • تغییرات سیسم قلبی عروقی بواسطه انجام کار
 • تغییرات سیستم تنفسی
 • روشهای اندازه گیری بار کاری و صرف انرژی(اندازه گیری اکسیژن مصرفی, ضربان قلب و …)
 • تقسیم بندی کار براساس مصرف اکسیژن, ضربان قلب و مصرف انرژی
 • روشهای زمانبندی کار و استراحت
 • کار استاتیک و دینامیک
 • نوبت کاری( اثرات نوبت کاری, پیامد های ایمنی, بهداشتی)
 • تفاوت های فردی

بخش چهار: انتروپومتری

 • تعریف انتروپومتری
 • انتروپومتری کاربردی
 • انتروپومتری و طراحی
 • داده های انتروپومتری
 • تعاریف در اندازه گیری انترو پومتری
 • روشهای اندازه گیری در انتروپومتری( دینامیک و استاتیک)

بخش پنجم: ارگونومی و طراحی

 • اترات ناشی از طراحی ضعیف
 • طراحی در ارگونومی
 • طراحی محصول
 • طراحی ابزارهای دستی
 • مشکلات ناشی از ابزارها با طراحی نامناسب
 • شناسایی شغل
 • بررسی فضای کار
 • بهبو شرایط بدنی ر هنگام کار
 • انتخاب ابزار مناسب
 • ملاحظات مهم در طراحی ایستگاه کار

بخش شش: اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار

بخش هفتم: بلند کردن دستی بار

 • بلند کردن صحیح کار
 • ریسک فاکتور های بلند کار بار
 • حدود مجاز تماس شغلی برای بلند کردن دستی بار
 • حدود وزنی توصیه شده ( RWL)
 • شاخص بلند کردن بار (LI)
 • محدودیت های معادله ایمنی و بهداشتی آمریکا” >NIOSH

بخش هشتم: روشهای ارزیابی پوسچر(وضعیت بدن) و ریسک عوامل شغلی اختلالات اسکلتی- عضلانی

 • روش های مشاهده ای (Observation Methods)
 • روش های مستقیم (Direct Methods)
 • روشهای گزارش دهی توسط خود فرد Self- Report
 • روش OWAS
 • نیروی مورد نیاز یا وزن بدن
garakani1991
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *