کمد دراور عمق ۴۵

کمد دراور عمق ۴۵ شرکت بهجا در دو مدل و پنج سایز مختلف عرضی ارائه شده است که مشتریان می توانند متناسب با نیاز خود و ابعاد اتاق شان مدل و سایز دلخواه خود را سفارش دهند همچنین بدنه این کمد ها از MDF ساخته شده است

https://behja.ir/wp-admin/کمد دراور عمق ۴۵

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%AF

قیمت کمد ها بر اساس مدل و سایز

قیمت کمدهای مذکور بر اساس مدل و سایز متفاوت می باشد و همچنین عمق این کمد ها ۴۵ می باشد

 

 

کمد طبقاتی ۴ کشو عرض ۳۰

کمد دراور 4 کشو

کمد : ۲۶۷۰۰۰۰ هزار تومان
کابین فوقانی : ۵۲۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

کمد ۴ کشو عرض ۶۰

کمد درارو 4 کشو

کمد : ۳۶۰۰۰۰۰ هزار تومان
کابین فوقانی : ۷۲۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

کمد  ۴ کشو عرض ۷۵

کمد دارور 4 کشو

کمد : ۳۷۵۰۰۰۰ هزار تومان
کابین فوقانی : ۹۰۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

کمد  ۴ کشو عرض ۹۰

کمد درارو 4 کشو

کمد : ۴۰۵۰۰۰۰ هزار تومان
کابین فوقانی : ۹۹۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

کمد ۴ کشو عرض ۱۲۰

کمد دراور 4 کشو

کمد : ۵۵۰۰۰۰۰ هزار تومان
کابین فوقانی : ۱۲۵۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

کمد ۸ کشو عرض ۱۲۰

کمد دارور 8 کشو

کمد : ۶۰۵۰۰۰۰ هزار تومان
کابین فوقانی : ۱۲۵۰۰۰۰ هزار تومان