کمد عمق ۴۵

این نوع کمد لباس در دو مدل دو درب و چهار درب و چهار سایز عرضی شصت ، هفتاد و پنج ، نود و صد و بیست ارائه شده است همچنین این کمدها همانند دیگر محصولات چوبی شرکت بهجا تماما از MDF ساخته شده است

https://behja.ir/wp-admin/کمد لباس عمق ۴۵

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%AF

 

کمد دو درب عرض ۶۰

کمد لباس عمق 45

کمد : ۲۱۵۰۰۰۰ هزار تومان

کابین فوقانی : ۷۲۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

کمد چهار درب عرض ۷۵

کمد لباس عمق 45

کمد : ۲۹۵۰۰۰۰ هزار تومان

کابین فوقانی : ۹۳۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

کمد چهار درب عرض ۹۰

کمد لباس عمق 45

کمد : ۳۲۵۰۰۰۰ هزار تومان

کابین فوقانی : ۹۹۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

کمد چهار درب عرض ۱۲۰

کمد لباس چهار درب

کمد : ۳۹۸۰۰۰۰ هزار تومان

کابین فوقانی : ۱۲۵۰۰۰۰ هزار تومان