کتابخانه عمق ۶۰

کتابخانه عمق ۶۰ شرکت بهجا در پنج مدل مختلف ارائه شده است کتابخانه انتهایی ، کتابخانه مثلثی ، قفسه عرض ۳۰ و ۶۰ و قفسه ویترین دار عرض ۹۰ انواع مدل های این کتابخانه می باشند

https://behja.ir/wp-admin/کتابخانه عمق ۶۰

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87

کتابخانه مثلثی

قفسه کتاب نیاز هر خانه

بی تردید امروزه قفسه کتاب در هر خانه ای یکی از لوازم مهم خانه محسوب میشود کتابخانه های شرکت بهجا یکی از پرطرفدارترین انواع مدل های کتابخانه است چرا که با ظاهری شیک و کمجا فضای بهینه و زیبایی را در اختیار شما قرار میدهد .

قیمت کتابخانه ها بر اساس مدل و سایز

این کتابخانه داری چهار مدل و دو سایز عرضی می باشد که قیمت آن نسبت به مدل و سایزش متفاوت می باشد .

کتابخانه عرض ۳۰

کتابخانه

کمد :۰۰۰۰۰۰۰
کابین فوقانی :۰۰۰۰۰۰۰

کتابخانه عرض ۶۰

کتابخانه

کمد :۲۴۰۰۰۰۰ هزار تومان
کابین فوقانی : ۰۰۰۰۰۰۰

کتابخانه انتهایی راست یا چپ

کتابخانه انتهایی

کمد : ۰۰۰۰۰۰۰
کابین فوقانی : ۰۰۰۰۰۰۰

قفسه مثلثی راست یا چپ

کتابخانه مثلثی

کمد : ۰۰۰۰۰۰۰
کابین فوقانی : ۰۰۰۰۰۰۰

کتابخانه ویترین دار ۹۰

کتابخانه ویترین دار

کمد : ۰۰۰۰۰۰۰
کابین فوقانی : ۰۰۰۰۰۰۰