میز تحریر ، صفحه کیبورد و صندلی H

میز تحریرهای شرکت بهجا در دو مدل تک کشو و چهار کشو و در دو سایز عرضی نود و صد و بیست ارائه شده است همچنین صفحه کیبورد متصل به کمد این شرکت در دو سایز هفتاد و پنج و نود میباشد و صندلی H با لمسه در این لیست قرار دارد

 

https://behja.ir/wp-admin/postمیز تحریرصفحه کیبورد و صندلی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B2_%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%B1

 

میز تک کشو عرض ۹۰

میز تحریر

میز : ۲۱۰۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

میز تک کشو عرض ۱۲۰

میز تحریر

میز : ۲۲۹۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

میز چهار کشو عرض ۹۰

میز تحریر

میز : ۲۷۴۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

میز چهار کشو عرض ۱۲۰

میز تحریر

میز : ۲۸۰۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

صفحه کیبورد متصل به کمد عرض ۷۵

صفحه کیبورد متصل به کمد 75

کیبورد : ۳۷۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

صفحه کیبورد متصل به کمد عرض ۹۰

صفحه کیبورد متصل به کمد 90

کیبورد : ۳۹۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

صندلی H با لمسه

صندلی H با لمسه

صندلی : ۳۹۰۰۰۰ هزار تومان