میز کامپیوتر عمق ۴۵

میز کامپیوتر ویترین دار شرکت بهجا در سه سایز عرضی هشتاد ، نود و صد و بیست عرضه شده و بدنه این میزها تماما از mdf ساخته شده است یکی از ویژگی های این میز ویترین آن می باشد که شما میتوانید آز فضای آن بهره مند شوید

https://behja.ir/wp-admin/میز کامپیوتر ویترین دار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B2

 

میز ویترین دار عرض ۸۰

میز کامپیوتر ویترین دار

میز : ۳۱۷۰۰۰۰ هزار تومان

کابین فوقانی : ۱۰۳۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

میز ویترین دار عرض ۹۰

میز کامپیوتر ویترین دار

میز : ۳۲۵۰۰۰۰ هزار تومان

کابین فوقانی : ۹۹۰۰۰۰ هزار تومان

 

 

میز ویترین دار عرض ۱۲۰

میز کامپیوتر ویترین دار

میز : ۳۵۷۰۰۰۰ هزار تومان

کابین فوقانی : ۱۲۵۰۰۰۰ هزار تومان