قیمت تخت تاشو عمودی عمق ۶۰ ( بدون تشک تمامMDF ) مورخه: ۱۵/۰۹/۹۹ صفحه:۱