قیمت تخت تاشو افقی عمق ۶۰ ( بدون تشک تمامMDF ) مورخه: ۱۵/۰۹/۹۹ صفحه: ۲